IT-KONSULTER

 • Systemintegration
 • Drift och förvaltning
 •  Service och support
 • Kommunikation och säkerhet
 • Klientlösningar
 • Molntjänster

IT-DRIFT OCH ÖVERVAKNING

 • Nätverk övervakning
 • Felsökning och felhantering på distans
 • Hantering av virtuella nätverk, VLAN
 • Hantering av trådlösa nätverk, WLAN

HELPDESK

Helpdesk sköter alla era supportbehov, på ett enkelt och överskådligt sätt, oavsett komplexitet. Helpdesk är alltid den första instansen för ert ärende, där det prioriteras, eskaleras och löses.

CLOUD

Vi hjälper dig under hela molnresan från analys, till infrastruktur och slutligen drift och support. Allt för att du på ett säkert och kostnadseffektivt sätt ska få ut det bästa av molnet och kunna fokusera på din verksamhet och nå dina affärsmål.

EXTERN IT-AVDELNING

Genom att outsourca hela eller delar av sin IT-funktion till oss bidrar vi dels med bredare kompetens och fler tekniker, men även riskminimering, där vi har kapacitet och lång erfarenhet av att leverera hela IT-funktioner.

BACKUP

 • Disaster recovery och arkivering
 • Daglig övervakning av backup job
 • Allt ingår: hårdvara, licenser och support
 • Stort kunnande inom backup och recovery av certifierad personal

LICENSER

 • Microsoft
 • Office 365
 • Azure
 • Acronis
 • ….

SÄKERHET

 • Snapshot för virtuella miljöer
 • Brandväggar
 • Kryptering med certifikat
 • Antivirus
 • Säkra nätverkslösningar

ATIM SOLUTIONS AB

ABS

ATIM SOLUTIONS BUSINESS SYSTEMS

 • Kundregister
 • Projekt
 • Uppdrag
 • Planering
 • Lager
 • Fakturering
 • Offerter
 • Tidrapport
 • Integrationer med befintliga ekonomi och lönesystem
 • Mobil app – Fältservice (Android, iOS)

ATIM SOLUTIONS AB

MyFTTH APP

 • Projektering
 • Grävning
 • Blåsning
 • Installation
 • Bokning
 • PDF underlag med bilder och underskrift
 • Mobilanpassad
 • och mer….

Vi kan anpassa appen efter dina behov!!!

70654+

Behandlade projekteringar och installationer

63%

Tidsbesparing på administrering och på fältet